Aktualni

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II

Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

Opis projekta:
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.

V letu 2020 se predvideva v okviru konzorcija izvedba 52 programov, v katere naj bi se vključilo okvirno 624 oseb: 26 programov Posoški razvojni center, 22 programov Ljudska univerza Nova Gorica in 4 programe Šolski center Nova Gorica.

Na Posoškem razvojnem centru v letu 2020 izvajamo naslednje programe:

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Tematski računalniški tečaji (RDO) – 50 ur (4 izvedbe v obdobju januar-junij, 4 izvedbe v obdobju september-december):

 • »Nadaljevalni tečaj za boljšo uporabo pametnega telefona in računalnika« (program poteka),
 • tečaj fotografije »Fotografski potepi« (program poteka),
 • računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (program poteka),
 • tečaj računalništva za podjetja: »Računalništvo in tehnologija« (izvedba jan-jun, izvedba sept-dec; obe skupini polni),
 • ABC uporabe Excela (izvedba jan-jun; zbiramo prijave),
 • računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (izvedba sept-dec; zbiramo prijave),
 • tečaj fotografije »Fotografski potepi« (izvedba sept-dec; zbiramo prijave).

JEZIKOVNI TEČAJI

60 urni jezikovni tečaji (4 izvedbe januar-junij, 6 izvedbe september-december):

 • Ruščina za popolne začetnike A1 (program poteka), Italijanščina za popolne začetnike A1 (program poteka),
 • Osvežitvena angleščina A1 (2 izvedbi; obe potekata),
 • Osnove italijanščine – osvežitveni tečaj A1 (izvedba september-december; zbiramo prijave),
 • Angleščina za popolne začetnike A1 (izvedba september-december; zbiramo prijave),
 • Angleščina – vmesna raven 1 A2 (izvedba september-december; zbiramo prijave),
 • Nemščina za popolne začetnike A1 (izvedba september-december; zbiramo prijave),
  Osnove nemščine – osvežitveni tečaj A1 (izvedba september-december; zbiramo prijave),
 • Angleščina – vmesna raven 1 A2 (izvedba september-december; zbiramo prijave).

DALJŠI PROGRAMI

 • tečaj slovenščine »Začetna integracija priseljencev«; 180 ur (program poteka),
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja 2 (UŽU–IP): »So-bivam z naravo«; 120 ur (izvedba januar-junij; zbiramo prijave),
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU): Kakovost življenja; 120 ur (izvedba september-december; zbiramo prijave).

DRUGI TEMATSKI PROGRAMI

60 urni tematski programi (5 izvedb):

———————————————————————————–
Od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2019 smo na ravni konzorcija izvedli 34 različnih programov, v katere se je vključilo 429 oseb.

Posoški razvojni center je izvedel 13 programov, v katere se je vključilo 160 oseb: 4 jezikovne tečaje (Angleščina za popolne začetnike A1, Osvežitvena angleščina A1, Angleščina – vmesna raven 1 A2, Nemščina za natakarje in receptorje A2), 4 računalniške tečaje (2 izvedbi Računalništvo in tehnologija, Povežimo pametni telefon in računalnik in Računalniška pismenost za odrasle), 2 UŽU programa (UŽU- Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem), Domača kozmetika in družinski proračun, Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu (Mindfulness), Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedla 15 programov, v katere se je vključilo 191 oseb: 4 jezikovne tečaje (2 izvedbi Nemščina za popolne začetnike, Osvežitvena angleščina A1, Italijanščina za popolne začetnike A1), 6 računalniških tečajev (3 izvedbe Digitalna mineštra, 2 izvedbi ABC uporabe Excela in Fotografski potepi), UŽU-Most do izobrazbe in 4 izvedbe Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel 6 programov, v katere se je vključilo 78 oseb: 4 izvedbe ECDL ADVANCED, Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka, Varna hrana in razvoj novih živilskih proizvodov.


Urnik programov na Posoškem razvojnem centru za leto 2018/2019 je objavljen TUKAJ.

Seznam programov, ki jih bodo izvajali na LUNG, je objavljen na njihovi spletni strani.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC (Šolski center Nova Gorica), je objavljen na njihovi spletni strani.
———————————————————————————–

Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:

• Nika Kikelj Maver: 05/38-41-514, e-pošta: nika.km@prc.si
• Jana Skočir: telefon: 05/38-41-513, e-pošta: jana.skocir@prc.si

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Organ upravljanja: 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dostopnost