ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV  2023-2024 in 2024-2026

Naročnik javnega naročila za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) je v obeh primerih Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Prvi projekt traja od 15. 6. 2023 do 30. 4. 2024. V njegovem okviru bodo na Posoškem razvojnem centru izvedeni 4 tečaji po programu ZIP.
Drugi projekt traja od 10. 1. 2024 do 30. 6. 2026. V njegovem okviru bodo na Posoškem razvojnem centru izvedeni 4 tečaji po programu ZIP.

Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika, ki vključuje tudi vsebine spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve.

Program obsega skupaj 180 ur in in je sestavljen iz dveh modulov: začetnega (60 ur) in nadaljevalnega modula (120 ur).

Namen programa je razvijanje zmožnosti sporazumevanja v slovenščini kot neprvem jeziku in integracija priseljencev.

Cilj programa je omogočiti pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku novega okolja in pridobivanje temeljnih informacij o slovenski družbi, njeni zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi.

Kdo se lahko udeleži programa?

Do udeležbe v programu so upravičeni tujci, ki niso državljani Evropske unije. Za vključitev v program je potrebno predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda upravna enota. Več informacij najdete TUKAJ in na spletni strani: https://infotujci.si/

Program je za udeležence brezplačen. Stroške programa krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropska Unija.

Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni

Če ste program obiskovali najmanj 80% ur (144 ur), ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni. Izpite izvajajo pooblaščeni izpitni centri. Seznam najdete tu: https://centerslo.si/izpiti/roki-izpitov/prijava/roki-izpitov-zunanjih-izvajalcev/.

IZVAJANJE TEČAJA SLOVENŠČINE PO PROGRAMU ZIP

V prvem razpisanem obdobju bomo na Posoškem razvojnem centru izvedli 4 programe učenja slovenskega jezika: 2 programa od septembra do konca decembra 2023 in 2 programa od januarja do konca aprila 2024. Srečanja potekajo 2 do 3-krat tedensko po 4 ure v prostorih Posoškega razvojnega centra, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.

V drugem razpisanem obdobju bomo na Posoškem razvojnem centru izvedli ravno tako 4 programe učenja slovenskega jezika: 2 programa od aprila do konca avgusta 2024 in 1 program od septembra 2024 do aprila 2025, in en program od septembra 2025 do aprila 2026. Srečanja potekajo 2 do 3-krat tedensko po 4 ure v prostorih Posoškega razvojnega centra, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.

VPIS

Informativno prijavnico oddate TUKAJ (spletna prijavnica). Po prejemu informativne prijave vas bomo poklicali in povabili k vpisu. Vpis poteka na sedežu Posoškega razvojnega centra, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.

Ob vpisu morate predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga dobite na upravni enoti.

Več informacij: Jana Skočir (Posoški razvojni center), 05 38 41 513 ali jana.skocir@prc.si

___________________________________________________________________________

VEČ O PROGRAMU ZIP

Celoten program je predstavljen TUKAJ.

Kratek vsebinski povzetek programa

Začetni modul programa ZIP (60 ur) omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004). Sestavljen je iz sedmih vsebinskih področij:

 1. Osebna identiteta: Predstavljanje in pozdravljanje, Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci
 2. Stanovanje in bivanje, družina in dom
 3. Trg dela in delovno mesto
 4. Zdravje in socialna varnost
 5. Izobraževanje
 6. Javno življenje v Sloveniji
 7. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

Nadaljevalni modul (120 ur) omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir (za udeležence, ki so po začetnem modulu dosegli raven A1.1) oz. B1 (za ostale). Sestavljen je iz desetih vsebinskih področij in uvodnega modula:

 1. Osebna identiteta: Predstavljanje, spoznavanje, Življenje v novi deželi, Moje življenje, delo in interesi
 2. Družina in dom: Družina v novem okolju, Najem bivališča
 3. Delo in poklic, trg dela: Iskanje zaposlitve …
 4. Zdravje in socialna varnost: Zdravje in higiena, Zdravje otrok …
 5. Izobraževanje
 6. Javno življenje: Javne ustanove, Storitve, Družabno življenje
 7. Ekonomika: Naročanje hrane in pijače, Nakupovanje
 8. Okolje in prostor: Naravno okolje, rastline in živali, Čas in vreme, Orientacija v prostoru, promet
 9. Slovenska družba in ustavna ureditev: Mediji, Slovenija in Evropska unija
 10. Slovenska kultura, zgodovina in tradicija
Dostopnost