Strokovni  aktivi

skrbijo za razvoj, kakovost in obravnavo problematik posameznega izobraževalnega področja oziroma dejavnosti, usklajujejo merila za preverjanje ter ocenjevanje znanja udeležencev, merila za evalvacijo izobraževalnega, svetovalnega in drugega dela itd. Sestavljajo jih delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle oziroma svetovalne dejavnosti. Na enoti ljudska univerza delujejo:

  • Strokovni aktiv za razvijanje jezikovnih zmožnosti odraslih in sporazumevanje v tujih jezikih, vodja aktiva Anja Colja (Poslovnik strokovnega aktiva).
  • Strokovni aktiv za splošne neformalne programe izobraževanja odraslih, vodja aktiva Nataša Klobučar Štrancar (Poslovnik strokvnega aktiva)
  • Strokovni aktiv izvajalca javne službe v izobraževanju odraslih, vodja aktiva Nataša Klobučar Štrancar (Poslovnik strokovnega aktiva).
Dostopnost