OE Ljudska univerza

Na Posoškem razvojem centru (PRC) smo uresničili težnjo, da postanemo prepoznavni tudi kot institucija, ki nudi kakovostne izobraževalne programe za odrasle. Z leti smo v širšem slovenskem prostoru, tudi s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju ACS), postali prepoznavni kot uspešni izobraževalci odraslih. V letu 2016 smo vzpostavili organizacijsko enoto ljudska univerza (OE LU).

Naše delo temelji na zagotavljanju visoke kakovosti izobraževalnih storitev. Zaposleni se trudimo ustvarjati spodbudno in sproščeno okolje za dobro počutje tako zaposlenih, udeležencev kot tudi zunanjih sodelavcev.

K skrbi za kakovost nas zavezujejo tudi naše poslanstvo, vizija in vrednote. 

POSLANSTVO

Tu smo zato, da odraslim v Zgornjem Posočju omogočamo vključevanje v različna kakovostna izobraževanja, v katerih lahko pridobivajo tista znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za uresničevanje svojih osebnih in poklicnih ciljev. To je naš prispevek k razvoju in boljši kakovosti življenja v Zgornjem Posočju ter k širjenju kulture vseživljenjskega učenja.

VIZIJA

ZAUPANJA VREDNI, KOMPETENTNI IN STROKOVNI

Nadgrajevali bomo vlogo osrednje izobraževalne ustanove za odrasle v Zgornjem Posočju, prepoznavne po kakovostnih izobraževalnih programih za različne ciljne skupine, dostopnosti, odprtosti, zadovoljstvu udeležencev, predavateljev, zaposlenih in partnerjev ter po sodelovanju z okoljem in povezovanju različnih generacij.

VREDNOTE

Že vse od ustanovitve naše delo vodijo temeljne vrednote, ki so ključno povezane z našim poslanstvom in vizijo:

  • znanje za različne sanje (tudi naš slogan),
  • ustvarjalnost in razvoj (razvijanje novih zamisli in uporaba inovativnih pristopov),
  • strokovnost in kakovost (izvajanje kakovostnih izobraževalnih in svetovalnih storitev ter stalna skrb za razvoj kakovosti na OE LU. Imenovana komisija za kakovost skrbi za načrtovanje in koordiniranje presojanja in razvijanja kakovosti).
  • odgovornost in spoštovanje (odgovorno ravnanje v skladu z vrednotami, spoštovanje enakopravnosti, dostojanstvo ter nepristranskost),
  • povezovanje, sodelovanje in timsko delo (spodbujanje povezovanja, sodelovanja in timskega dela).

 

Dostopnost