Ob prijavi na seznam prejemnikov elektronskih sporočil Posoškega razvojnega centra Tolmin, enota LJUDSKA UNIVERZA, bomo vaš elektronski naslov uporabljali izključno za informiranje in obveščanje o usposabljanjih, tečajih ter drugih aktivnosti s področja vseživljenjskega učenja. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Vaše osebne podatke, pridobljene prek spletnih prijavnic, obrazcev, izpolnjenih anket ali po telefonu, e-pošti in osebno skrbno varovali. Uporabljali jih bomo izključno za informiranje o možnostih vašega vključevanja v aktivnosti OE LU.

Vaše osebne podatke bomo na OE LU uporabljali:

  •  izključno za informiranje in obveščanje o usposabljanjih, tečajih ter drugih aktivnosti s področja vseživljenjskega učenja, za zainteresirane pa tudi za delo v e-učilnici do prejetja vaše odjave od prejemanja. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Kadarkoli lahko zahtevate:

  • Odjavo od prejemanja zgoraj navedenih informacij, in sicer tako, da nam to sporočite na e-naslov ljudskauniverza@prc.si

Od prejema odjave vas ne bomo več obveščali o naših aktivnostih.

  • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov ljudskauniverza@prc.si
  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov ljudskauniverza@prc.si
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov ljudskauniverza@prc.si

Vaše podatke hranimo v pisni ali elektronski obliki.

Dostopnost