Posoški razvojni center, enota ljudska univerza

Naslov:
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Pravnoorganizacijska oblika:
javni zavod

Davčna številka:
SI32155425

Matična številka:
1414933

TRR:
01246-6030216808 pri Banki Slovenije

Direktor: 
Simon Škvor

Vodja organizacijske enote ljudska univerza: Brigita Bratina Peršin

Telefon (tajništvo zavoda):
05/38-41-500

Faks:
05/38-41-504

Elektronska pošta: ljudskauniverza@prc.si

Dostopnost