Zeleni znak kakovosti
Zeleni znak kakovosti

Komisija Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti je Posoškemu razvojnemu centru, organizacijski enoti ljudska univerza – dne, 18. 4. 2023 – podaljšala pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, in sicer za obdobje treh let (do 31. 3. 2026).

S pridobitvijo pravice do uporabe omenjenega znaka, smo postali del strokovne skupnosti, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Dostopnost