Študijski krožki (ŠK) so brezplačna neformalna oblika učenja odraslih. So drugačni od ustaljene predstave o učenju in polni ustvarjalnega naboja.

Kdo se lahko vključi? V ŠK se lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic.
Kakšna je vsebina? Udeleženci skupaj določijo temo/ projekt, izberejo izziv, ga raziščejo in s konkretno akcijo, produktom, dogodkom itd., predstavijo lokalni skupnosti ali izbrani ciljni skupini. Za izvedbo t. i. akcijskega cilja ima skupina na razpolago 500 EUR (bruto).
Kako poteka učenje? V skupini, od 5 do največ 12 oseb, na izbrano temo.
Kdaj potekajo srečanja? Termine in pogostost srečevanja določi skupina sama.
Kje se skupina srečuje? Kraj srečanj določi skupina sama.

Študijski krožki v letu 2020

Trenutno poteka en ŠK.

1. Okoljevarstvo in trajnostni razvoj (Izvedba v Tolminu. Mentorica: Patricija Rejec, telefon: 05/ 38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si).

Več informacij o ŠK dobite na tej povezavi.


Dodatne informacije:

Patricija Rejec, patricija.rejec@prc.si, 05/38 41 506.

Študijski krožki so za udeležence brezplačni. Sofinancirajo jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin.

Dostopnost