Študijski krožki (ŠK) so 25-urna brezplačna neformalna oblika učenja odraslih. So drugačni od ustaljene predstave o učenju in polni ustvarjalnega naboja.

Kdo se lahko vključi? V ŠK se lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic.
Kakšna je vsebina? Udeleženci skupaj določijo temo/ projekt, izberejo izziv, ga raziščejo in s konkretno akcijo, produktom, dogodkom itd., predstavijo lokalni skupnosti ali izbrani ciljni skupini. Za izvedbo t. i. akcijskega cilja ima skupina na razpolago 500 EUR (bruto).
Kako poteka učenje? V skupini, od 5 do največ 12 oseb, na izbrano temo.
Kdaj potekajo srečanja? Termine in pogostost srečevanja določi skupina sama.
Kje se skupina srečuje? Kraj srečanj določi skupina sama.

Študijski krožki v letu 2023:

  1. Skupnostni vrt kot učilnica v naravi (mentorica Patricija Rejec, zaključen)
  2. Biotska pestrost naših travnikov  (mentorica Nataša Klobučar Štrancar, zaključen)

Udeleženci so pripravili tudi HERBARIJ, ki si ga lahko ogledate v elektronski obliki.

  1. Vroča točka – narava piše zgodbe in z njo ljudje (mentorica Patricija Rejec, patricija.rejec@prc.si, 05/ 38-41-506)

Za prijavo spremljajte objave pod AKTUALNO.

Pobrskajte po naših preteklih ŠK tej povezavi.

Dodatne informacije:
Patricija Rejec, patricija.rejec@prc.si, 05/38 41 506.

Študijski krožki so za udeležence brezplačni. Sofinancirajo jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin.

Dostopnost