Naredite svoja znanja vidna

Odrasli pogosto menimo, da štejejo le formalno pridobljena znanja. Neformalnemu in priložnostno pridobljenemu znanju ne pripisujemo posebne veljave, pa vendar ga vsi skozi življenje v različnih okoliščinah in na različne načine pridobivamo, osvežujemo in razvijamo. Prav je, da mu damo veljavo in ga naredimo vidnega, kar je glavni cilj postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in veščin.

Kakšen je namen postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja?

Postopki se izpeljujejo za potrebe:

  • nadaljnjega vključevanja v formalno izobraževanje,
  • pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK ),
  • evidentiranja in opisa posameznikovega znanja, delovnih izkušenj in kompetenc za karierni in osebni razvoj.

Kako poteka ugotavljanje?

Posameznik sam ali v sodelovanju s svetovalcem v določenem procesu ugotavlja, katera znanja in spretnosti je že pridobil, in jih nato primerja z vnaprej določenimi standardi.

Kako poteka dokumentiranje?

V procesu dokumentiranja posameznik v sodelovanju s svetovalcem zbira raznovrstna dokazila o znanju, spretnostih in/ali kompetencah in jih uredi na pregleden način, za določene namene. Najpogostejše orodje za dokumentiranje  je zbirna mapa učnih dosežkov.

Kako poteka vrednotenje?

Gre za  proces presojanja  posameznikovega znanja, spretnosti in/ali kompetenc po določenih kriterijih, standardih oz. merilih. Pri tem se uporabljajo različne metode in orodja kot so vprašalniki, testi, praktični preizkus itd. Praviloma se kombinira več metod in orodij​.

Kako poteka certificiranje?

Gre za potrjevanje rezultatov ocenjevanja posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju, v obliki  kvalifikacije ali „kreditov/točk“, ki vodijo do kvalifikacije in/ali druge oblike.

Kdo izpeljuje postopke?

Postopke izpeljuje svetovalka v sodelovanju z učitelji in ocenjevalci.

Z vami sva Patricija Rejec (informatorka, koordinatorka in svetovalka pri izpeljevanju postopkov vrednotenja) in Nika Kikelj Maver (NPK svetovalka).

  • OSEBNO na Posoškem razvojnem centru, Trg tigrovcev 1, Tolmin.
  • po TELEFONU na številki 05/38-41-506
  • po ELEKTRONSKI POŠTI na svetovanje@prc.si

Postopke vrednotenja izvajamo po predhodnem dogovoru.

Katera orodja uporabljate za ugotavljanje, dokumentiranje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja?

Izbrana orodja so vam dostopna v naši ORODIJARNI (v pripravi).


Aktivnosti, ki potekajo v Središču ISIO so za udeležence brezplačne, saj jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Dostopnost