Skrbimo za kakovost

Na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza vseskozi posvečamo veliko pozornosti kakovosti izobraževanja odraslih, saj želimo biti prepoznavni kot institucija, ki odraslim nudi kakovostne programe vseživljenjskega učenja. Na različne načine redno spremljamo učne procese udeležencev in njihovo zadovoljstvo.

Rečemo lahko, da nam kakovost pomeni:

  • zadovoljstvo udeležencev, predavateljev, zaposlenih in partnerjev,
  • usvojeno znanje udeležencev s katerim lahko uresničujejo svoje osebne in profesionalne cilje,
  • prijazen odnos do udeležencev, upoštevanje posameznika in spodbudno učno okolje,
  • pestra in raznovrstna ponudba izobraževalnih programov za odrasle v Zgornjem Posočju, ki je v skladu s smernicami Evropske unije, Republike Slovenije in potrebami lokalne skupnosti,
  • povezovanje in sodelovanje s partnerji in strokovnimi delavci iz lokalnega okolja in širše,
  • kompetentni, izkušeni, radovedni in inovativni organizatorji izobraževanj, svetovalci in predavatelji, ki stalno nadgrajujejo svoje znanje in uresničujejo načela vseživljenjskega učenja,
  • samoevalviranje lastnega dela in načrtno vpeljevanje izboljšav,
  • doseženi cilji v skladu z Letnim delovnim načrtom zavoda.

Komisija za kakovost se redno sestaja in skrbi, da se izboljšave, zapisane v letnem Akcijskem načrtu za razvoj kakovosti, izpeljejo pravočasno in dosledno. Na enoti ljudska univerza smo s strani Andragoškega centra Slovenije prejeli Zeleni znak kakovosti – POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potrditev, pa tudi zaveza k stalni skrbi za kakovost.

Za boljšo predstavo, kaj delo na kakovosti obsega, si poglejte VIDEO “Kakovost ustvarjamo vsi

Vaši predlogi, pobude, mnenja, konstruktivne kritike in pohvale so vedno dobrodošli.

Sporočite jih lahko Patriciji Rejec: 05/ 38-41-506, patricija.rejec@prc.si

Datoteke:
Izjava o kakovosti

Dostopnost