Na enoti ljudska univerza potrdila izdajamo:

  1. Udeležencem izobraževalnih programov, tečajev in drugih usposabljanj, ki jih izvaja ali organizira enota ljudska univerza.
  2. Predavateljem, mentorjem, učiteljem itd. v izobraževalnih programih, tečajih in drugih usposabljanjih (tako zunanjim strokovnim sodelavcem kot zaposlenim na PRC) ter drugim zunanjim strokovnim sodelavcem, ki sodelujejo pri izpeljavi razvojnih projektov, ki jih izvaja ali organizira enota ljudska univerza.
  3. Prostovoljcem, ki opravljajo prostovoljno delo na enoti ljudska univerza.
  4. Študentom, ki opravljajo praktično usposabljanje na enoti ljudska univerza.

Pravila za izdajo posameznega potrdila so dostopna TUKAJ. V veljavo so  stopila dne, 12. 3. 2018, posodobljena na komisiji za kakovost dne 23. 2. 2023.

Vloga za izdajo potrdila ali izpisa iz evidence izdanih potrdil je dostopna na tej povezavi.

Vlogo pošljite:

  • na elektronski naslov svetovanje@prc.si ali
  • po pošti na naslov Posoški razvojni center, za enoto ljudska univerza, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Dostopnost