Na enoti ljudska univerza potrdila izdajamo:

  1. Udeležencem izobraževalnih programov, tečajev in drugih usposabljanj, ki jih izvaja ali organizira enota ljudska univerza.
  2. Predavateljem, mentorjem, učiteljem itd. v izobraževalnih programih, tečajih in drugih usposabljanjih (tako zunanjim strokovnim sodelavcem kot zaposlenim na PRC) ter drugim zunanjim strokovnim sodelavcem, ki sodelujejo pri izpeljavi razvojnih projektov, ki jih izvaja ali organizira enota ljudska univerza.
  3. Prostovoljcem, ki opravljajo prostovoljno delo na enoti ljudska univerza.
  4. Študentom, ki opravljajo praktično usposabljanje na enoti ljudska univerza.

 

Pravila za izdajo posameznega potrdila so dostopna na tej povezavi. V veljavo so  stopila dne, 12. 3. 2018.

Vloga za izdajo potrdila ali izpisa iz evidence izdanih potrdil je dostopna na tej povezavi

Dostopnost