Med našimi pomembnimi nalogami je tudi spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti storitev. Listino kakovosti smo na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza oblikovali z namenom, da seznanimo vse zaposlene in druge zainteresirane o tem, kako skrbimo za kakovost, kakšne dogovore in vodila imamo ter katere postopke in aktivnosti v ta namen sistematično izpeljujemo.

Več si lahko preberete v LISTINI KAKOVOSTI.

 

Dostopnost