Brezplačne tečaje sofinancirajo različna ministrstva, evropski skladi in posoške občine, zato so pogoji vključitve določeni (npr. ciljna skupina, ). Na voljo so tečaji angleščine, nemščine, italijanščine in slovenščine za tujce na osnovni stopnji (A1- A2).

1. ZAČETNI IN OBNOVITVENO NADALJEVALNI OBČINSKI JEZIKOVNI TEČAJI

40-urni ZAČETNI TEČAJI NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE in ANGLEŠČINE

Tečaji so namenjeni popolnim začetnikom brez predznanja jezika. Z učiteljico boste vadili pravilno izgovarjavo, stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče (ob tem ugotovili, da veliko besed že poznate 😉) in slovnične strukture. Skupaj boste premagovali ovire pri spoznavanju z jezikom. Po končanem tečaju boste v vsakdanjih situacijah zmožni enostavne komunikacije z naravnimi govorci izbranega tujega jezika.

40-urni OBNOVITVENO NADALJEVALNI TEČAJI NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE in ANGLEŠČINE

Tečaji so namenjeni tistim odraslim, ki ste se jezika že učili (v šoli, na tečajih, samostojno …), vendar bi radi znanja osvežili in nadgradili. Z učiteljico boste utrdili osnovne slovnične strukture ter jih razširili. Usposobili se boste za govorno

sporazumevanje v raznih situacijah (trgovina, hotel …), spoznavali gradivo in aplikacije za samostojno učenje jezika, kulturo ter običaje.

Aktualne izvedbe lahko preverite pod AKTUALNO.

Več informacij:
Patricija Rejec, 05/38 41 506, patricija.rejec@prc.si
Anja Colja, 05/38 41 512, anja.colja@prc.si

Tečaji so za vse, ki živijo ali delajo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin brezplačni, saj jih sofinancirajo Občine Tolmin, Kobarid in Bovec. Tečaje izvajamo, če je vsaj 10 prijav na skupino.
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Brezplačni tečaji v okviru Večgeneracijskega centra

V okviru večgeneracijskega centra organiziramo 30-urne tečaje angleščine, ruščine in italijanščine na osnovni ravni (A1-A2). Tečaje sofinancirajo Občine Tolmin, Kobarid in Bovec.

Aktualne izvedbe lahko preverite pod AKTUALNO.

Več informacij:
Nika Kikelj Maver, 05/38 41 514, nika.km@prc.si
Jana Skočir, 05/38 41 513, jana.skocir@prc.si

_____________________________________________________________________________________________________________________

3. TEČAJI SLOVENŠČINE ZA PRISELJENCE / Breakthrough Courses of Slovene language

Za lažje vključevanje v slovensko družbo priseljencem – v Večgeneracijskem centru in v Središču za samostojno učenje – nudimo možnosti učenja slovenščine na vstopni ravni.

Aktualne izvedbe lahko preverite pod AKTUALNO.

Več informacij: Patricija Rejec, 05/38 41 506, patricija.rejec@prc.si

_____________________________________________________________________________________________________________________

4. Druge možnosti učenja jezika

V Središču za samostojno učenje nudimo vodeno samostojno učenje tujih jezikov, brezplačno izposojo gradiv, raznolike učne dogodke, mentorstvo in podporo pri učenju. Preberite več TUKAJ oziroma pokličite naše svetovalke:

Anja Colja na 05/38 41 512 ali pišite na anja.colja@prc.si
Nika Kikelj Maver na 05/38 41 514 ali pišite na nika.km@prc.si
Nataša Klobučar Štrancar, na 05/38 41 887 ali pišite na natasa.ks@prc.si

 

Dostopnost