Brezplačne tečaje sofinancirajo različna ministrstva, evropski skladi in posoške občine, zato so pogoji vključitve določeni (npr. ciljna skupina, ). Na voljo so tečaji angleščine, nemščine, italijanščine in slovenščine za tujce na osnovni stopnji (A1- A2).

1. ZAČETNI IN OBNOVITVENO NADALJEVALNI OBČINSKI JEZIKOVNI TEČAJI

40-urni ZAČETNI TEČAJI NEMŠČINE in ITALIJANŠČINE

Tečaji so namenjeni popolnim začetnikom brez predznanja jezika. Z učiteljico boste vadili pravilno izgovarjavo, stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče (ob tem ugotovili, da veliko besed že poznate 😉) in slovnične strukture. Skupaj boste premagovali ovire pri spoznavanju z jezikom. Po končanem tečaju boste v vsakdanjih situacijah zmožni enostavne komunikacije z naravnimi govorci izbranega tujega jezika.

40-urni OBNOVITVENO NADALJEVALNI TEČAJI NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE in ANGLEŠČINE

Tečaji so namenjeni tistim odraslim, ki ste se jezika že učili (v šoli, na tečajih, samostojno …), vendar bi radi znanja osvežili in nadgradili. Z učiteljico boste utrdili osnovne slovnične strukture ter jih razširili. Usposobili se boste za govorno sporazumevanje v raznih situacijah (trgovina, hotel …), spoznavali gradivo in aplikacije za samostojno učenje jezika, kulturo ter običaje.

Potek tečajev:

Srečanja potekajo 2 krat tedensko, in sicer je predvidenih 10 srečanj po 3 šolske ure v učilnici in 10 srečanj po 1 šolsko uro (da snov utrdite in ponovite) z učiteljico na daljavo prek videokonferenčnega orodja Zoom.

Termini izvedb tečajev:

V šolskem letu 2022/23 bomo izvedli 5 jezikovnih tečajev, in sicer tistih, za katere bo izražen največji interes.

Aktualne izvedbe lahko preverite pod AKTUALNO.

Več informacij: Patricija Rejec, 05/38 41 506, patricija.rejec@prc.si

Tečaji so za vse, ki živijo ali delajo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin brezplačni, saj jih sofinancirajo Občine Tolmin, Kobarid in Bovec. Tečaje izvajamo, če je vsaj 10 prijav na skupino.

2. TEČAJI SLOVENŠČINE ZA PRISELJENCE / Breakthrough Courses of Slovene language

Za lažje vključevanje v slovensko družbo priseljencem – v Večgeneracijskem centru in v Središču za samostojno učenje – nudimo možnosti učenja slovenščine na vstopni ravni.

Jeseni 2022 se lahko vključite v:

  • 30-urni tečaj slovenščine (začetek konec septembra).
  • Urice slovenščine za priseljence (začetek septembra).
  • Vodeno samostojno učenje slovenščine v Središču za samostojno učenje.

Aktualne izvedbe lahko preverite pod AKTUALNO.

Več informacij: Patricija Rejec, 05/38 41 506, patricija.rejec@prc.si

Dostopnost