Brezplačne tečaje sofinancirajo različna ministrstva, evropski skladi in posoške občine, zato so pogoji vključitve določeni (npr. ciljna skupina). Na voljo so tečaji angleščine, nemščine, italijanščine in ruščine na osnovni stopnji (A1- A2) ter slovenščine za tujce na osnovni stopnji.

1. Brezplačni 60-urni jezikovni tečaji za zaposlene in brezposelne, starejše od 45 let (izjemoma manj), z največ srednješolsko izobrazbo. Tečaji se izvajajo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. Termini tečajev se objavljajo pod AKTUALNO.
Na tečaj se lahko prijavite osebno, po telefonu ali s spletno prijavnico. Vodja projekta: Jana Skočir, 05/ 38 41 513 ali pišite na jana.skocir@prc.si
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

2. Brezplačni 30-urni jezikovni tečaji za starejše. Tečaje organizira Večgeneracijski center Goriške v Bovcu, Kobaridu in Tolminu glede na izražen interes udeležencev. Na naši spletni strani objavljamo aktivnosti za starejše pod AKTUALNO.

Projekt financirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

3. Brezplačni 30-urni jezikovni tečaji za vse, ki živijo ali delajo na območju posoških občin (Bovec, Kobarid, Tolmin). Jezik je izbran glede na izražene potrebe v posoških občinah. Tečaj obsega 30 ur skupinskega dela in 10 ur organiziranega samostojnega dela.
Za več informacij pokličite Patricijo Rejec na 05/38 41 506 ali pišite na patricija.rejec@prc.si.
Tečaje financirajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin.

 

4. Tečaji slovenščine za tujce/Courses of Slovene language v Bovcu, Kobaridu ali Tolminu. Brezplačnih tečajev v organizaciji Večgeneracijskega centra se lahko udeležijo vsi tujci brez omejitev.
Izvajamo tudi brezplačni 180-urni program “ZIP” – Začetna integracija priseljencev.Informacije v drugih jezikih/Information in other languages

Za več informacij pokličite Patricijo Rejec na 05/38 41 506 ali pišite na patricija.rejec@prc.si.

Dostopnost