Naslov projekta: Partnerstvo za kadre (2023–2028)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2028

Dne 16. novembra 2022 so vsi partnerji pri projektu (direktorji osmih podjetij in predstavniki štirih občin) sprejeli sklep, da se projekt nadaljuje v naslednjem petletnem obdobju z njihovo finančno podporo. Projektu se z letom 2023 pridružuje novo podjetje, to je Plastik SI d.o.o. iz Kanala ob Soči.

Opis projekta

Partnerstvo za kadre (za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji) je projekt, ki temelji na povezovanju gospodarstva (podjetij) in šolstva z namenom promocije ter s tem boljše prepoznave tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji. V projekt so vključene štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči), podjetja in šole (z območja vseh štirih občin) ter Posoški razvojni center kot nosilec projekta. Projekt vzpostavlja sinergijsko vez med gospodarstvom in šolstvom v regiji ter temelji na izvajanju dejavnosti, ki povezujejo vse ali vsaj večino vključenih partnerjev v projekt.

 

Ključni cilji projekta:

 • približati šolajoči se mladini tehnične poklice (osnovna šola in srednja šola);
 • bolje predstaviti mladim tehnično stroko in podjetja v Posočju;
 • aktivnejša povezava med šolami in podjetji;
 • zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos informacij v šolstvo;
 • aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju;
 • aktivnejša vloga šolstva s spodbujanjem mladih za tehnično;
 • fokus na tehniških poklicih: tehnik, inženir (smer: strojna, elektro, mehatronika, kemija, fizika, informatika, metalurgija) ter specialistih (orodjar, oblikovalec kovin, itd..).

Sestava partnerstva: 

 • Občine;
 • Srednja in velika podjetja v Zgornjem Posočju;
 • Osnovne šole in Gimnazija Tolmin;
 • Posoški razvojni center.

Financiranje projekta

Projekt sofinancirajo štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči) in gospodarske družbe iz Posočja. Odprt je za vstop novih zainteresiranih partnerjev – podjetij.

Datoteke:

Osnutek plana za 2023

 V projektu sodelujejo:

Dostopnost