Naslov projekta: SHARED GREEN DEAL – OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Program: Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020
Lokalni partnerji: Ballyhoura Development CLG (Kilfinane, Irska), Environment and health department (Stockholm, Švedska), Municipality of Amaroussion (Atene, Grčija), Posoški razvojni center (Tolmin, Slovenija)
Trajanje projekta (socialnega eksperimenta): 1. 5. 2023–31. 5. 2024

Več o projektu: Hot spot – nature writes stories and people with it | SHARED GREEN DEAL
Sredstva za Posoški razvojni center: 22.000 evrov

Opis:

S pristopom študijskih krožkov (ŠK) bomo raziskali zanimanja in različne vrednote, ki jih lokalna skupnost pripisuje biotski raznovrstnosti na podeželju in v mestu, ter njen pomen v vsakdanjem življenju posameznika in skupnosti. V aktivnosti se bodo vključevali tudi botaniki, biologi oz. strokovnjaki, ki jih bodo – glede na svoja zanimanja – k sodelovanju povabili udeleženci študijskega krožka. V študijski krožek se bo lahko vključilo do 10 do 15 odraslih (od 15. leta starosti dalje), ne glede na spol, status, izobrazbo ipd.

Aktivnosti:

  • Sodelovanje s partnerji projekta SHARED GREEN DEAL.
  • Sooblikovanje programa izobraževanja odraslih, ki temelji na pristopu študijskega krožka (ŠK).
  • vključitev 10-15 odraslih.
  • Izvedba ŠK na območju Tolminske kotline in njene okolice, ki je del Biosfernega območja Julija Alpe; 10 srečanj (1 krat mesečno). Prvo srečanje bo v maju 2023.
  • Izvedba t. i. akcijskega cilja ŠK in/ali javnega dogodka.
  • Izvedba 10 poglobljenih intervjujev z lokalnimi odločevalci in udeleženci ŠK.
  • Disimilacija in promocija vsebin.

Pri vseh aktivnostih projekta sodelujemo z ZRC SAZU.

Dodatne informacije:
Patricija Rejec (Posoški razvojni center), telefonska številka: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

Projekt je  financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 101036640. Za vsebino je odgovoren izključno projekt SHARED GREEN DEAL in ne nujno odraža mnenja Evropske unije.

Dostopnost