Posoški razvojni center – organizacijska enota ljudska univerza je v partnerstvu z drugimi ljudskimi univerzami po Sloveniji na Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023) pridobil sredstva za programe digitalnega usposabljanja v okviru projekta Skupaj v digitalni svet.

Programi so namenjeni odraslim, starim 30 let in več, ki želijo pridobiti oziroma nadgraditi svoje digitalno znanje. V okviru programov digitalne pismenosti bomo izvajali programe osnovnega digitalnega usposabljanja in programe naprednega digitalnega usposabljanja. Vsebine so, glede na razpis, določene vnaprej. Posamezen program bo trajal 10 pedagoških ur. Programe bomo izvajali v vseh treh glavnih krajih občin v Posočju, tj. v Tolminu, Kobaridu in Bovcu. Z mobilno učilnico pa bomo šli tudi v Podbrdo.

Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje
Vrednost projekta: 29.700 evrov
Sofinanciranje: Evropski socialni sklad (ESS) in Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Ciljna skupina: odrasli, ki so na dan prijave na neformalno izobraževanje stari 30 let ali več in so prebivalci RS, z usvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj

Vsebine programa osnovnega digitalnega usposabljanja:

 • Učinkovito iskanje informacij na spletu in varna uporaba spletnih brskalnikov (Edge, Chrome, Firefox), prepoznava in izogibanje spletnim pastem, varna uporaba gesel, spletne trgovine, spletne banke
 • Organizacija in shranjevanje podatkov (npr. Google drive)
 • Orodja za komunikacijo (Zoom, Teams, Messenger, WhatsApp, Viber …), varna uporaba aplikacij, dostop do uradnih portalov (e-Vem, e-davki, upravna enota), digitalno potrdilo in njegova uporaba.
 • Varnost na računalniku in na spletu, osnovni ukrepi zaščite (antivirusno orodje, požarni zid …).
 • Osnove fotografiranja s telefonom in deljenje digitalnih vsebin, moje objave in spoštovanje pravil avtorstva in primernega vedenja.

Program naprednega digitalnega usposabljanja vključuje še:

 • Inovativnost in reševanje problemov v digitalnem okolju (uporaba umetne inteligence)
 • Trajnostna uporaba digitalnih tehnologij
 • Tehnične veščine in reševanje težav
 • Samorazvoj in prihodnji razvoj digitalnih kompetenc (spletni portali za samoizobraževanje …).

Partnerji v projektu:

 1. Razvojno izobraževalni center Novo mesto (vodilni partner)
 2. Center za dopisno izobraževanje Univerzum
 3. Ljudska univerza Jesenice
 4. Ljudska univerza Krško
 5. Ljudska univerza Nova Gorica
 6. MOCIS, center za izobraževanje odraslih
 7. Posoški razvojni center, OE ljudska univerza
 8. UPI – ljudska univerza Žalec
 9. Zasavska ljudska univerza

Urnik kontakte točke za dodatno pomoč udeležencem: Posoški razvojni center (Nataša Klobučar Štrancar, e-pošta: natasa.ks@prc.si, telefon: 05/38-41-887 ali Anja Colja, e-pošta: anja.colja@prc.si, telefon: 05/38-41-512), in sicer:

 • ob ponedeljkih in sredah med 14. in 16. uro
 • ob torkih, četrtkih in petkih pa med 10. in 12. uro

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 16, Spodbujanje odprave posledic krize pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva v okviru REACT– EU ESS.

Dostopnost