Naslov projekta: Partnerstvo za kadre (2018–2022)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2022

OBVESTILO:

Skladno z navodili Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočamo, da so vse aktivnosti, predvidene od meseca marca 2020 dalje ODPOVEDANE, zaradi pandemije COVID-19.

Z aktivnostmi bomo nadaljevali po sprostitvi ukrepov.

Opis projekta

Partnerstvo za kadre (za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji) je projekt, ki temelji na povezovanju gospodarstva (podjetij) in šolstva z namenom promocije ter s tem boljše prepoznave tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji. V projekt so vključene štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči), podjetja in šole (z območja vseh štirih občin), Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica ter Posoški razvojni center kot nosilec projekta. Vzpostavlja sinergijsko vez med gospodarstvom in šolstvom v regiji ter temelji na izvajanju dejavnostih, ki povezujejo vse ali vsaj večino vključenih partnerjev v projekt.

Ključni cilji projekta:

• približati šolajoči se mladini tehnične poklice (OŠ in SŠ);
• aktivnejše povezovanje šol in podjetij (ogledi in predstavitve podjetij, delavnice, tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, tabori, tehniški krožki …);
• zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos informacij;
• aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju;
• aktivnejša vloga šol in s tem spodbujanje mladih za tehnično stroko (vključevanje ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni načrt šol).

Financiranje projekta

Projekt sofinancirajo štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči) in gospodarske družbe iz Posočja. Odprt je za vstop novih zainteresiranih partnerjev – podjetij.

Datoteke:

Informacije:

mag. Damijana Kravanja
tel. št.: 05/38 41 511 in e-naslov: damijana.kravanja@prc.si

                              

Dostopnost