Naslov projekta: Partnerstvo za kadre (2018–2022)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2022

OBVESTILO:

Sestanek projekta “Partnerstvo za kadre”, 16. 11. 2022

Dne 16. novembra 2022 so vsi partnerji pri projektu (direktorji osmih podjetij in predstavniki štirih občin) sprejeli sklep, da se projekt nadaljuje v naslednjem petletnem obdobju z njihovo finančno podporo. Projektu se z letom 2023 pridružuje novo podjetje, to je Plastik SI d.o.o. iz Kanala ob Soči.

Opis projekta

Partnerstvo za kadre (za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji) je projekt, ki temelji na povezovanju gospodarstva (podjetij) in šolstva z namenom promocije ter s tem boljše prepoznave tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji. V projekt so vključene štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči), podjetja in šole (z območja vseh štirih občin), Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica ter Posoški razvojni center kot nosilec projekta. Vzpostavlja sinergijsko vez med gospodarstvom in šolstvom v regiji ter temelji na izvajanju dejavnostih, ki povezujejo vse ali vsaj večino vključenih partnerjev v projekt.

Ključni cilji projekta:

• približati šolajoči se mladini tehnične poklice (OŠ in SŠ);
• aktivnejše povezovanje šol in podjetij (ogledi in predstavitve podjetij, delavnice, tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, tabori, tehniški krožki …);
• zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos informacij;
• aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju;
• aktivnejša vloga šol in s tem spodbujanje mladih za tehnično stroko (vključevanje ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni načrt šol).

Financiranje projekta

Projekt sofinancirajo štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči) in gospodarske družbe iz Posočja. Odprt je za vstop novih zainteresiranih partnerjev – podjetij.

Datoteke:

V projektu sodelujejo:

Arhiv obvestil:
Aktivnosti v projektu se v času epidemije izvajajo skladno z navodili pristojnih ministrstev.

Informacije:

mag. Damijana Kravanja
tel. št.: 05/38 41 511 in e-naslov: damijana.kravanja@prc.si

                        

Dostopnost