Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

Opis projekta:
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.

Aktivnosti v letu 2021

V letu 2021 se v okviru konzorcija predvideva izvedba 2 izpitov iz slovenščine kot tujega jezika in 31 izobraževalnih programov (računalniških in jezikovnih tečajev, programov na temo zdravja, daljših programov za bodoče sobodajalce, brezposelne in željne znanja o zeliščih, priprave za socialnega oskrbovalca …): 12 programov in 1 izpit Posoški razvojni center, 14 programov in 1 izpit Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) in 5 programov Šolski center Nova Gorica. Poleg omenjenih 31 programov se v letu 2021 zaključuje 16 programov, ki so bili zaradi Covid-19 prekinjeni v letu 2020. V programe naj bi se v letu 2021 vključilo okvirno 372 oseb.

Seznam programov, ki jih bodo izvajali na LUNG, je objavljen na njihovi spletni strani.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC (Šolski center Nova Gorica), je objavljen na njihovi spletni strani.

Urnik programov na Posoškem razvojnem centru za leto 2021/2022 je objavljen TUKAJ.

V letu 2021 izvajamo naslednje programe:

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

 • računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (izvedba september-december; zbiramo prijave),
 • tečaj fotografije: »Digitalna fotografija« (izvedba september-december; zbiramo prijave),
 • računalniški tečaj za začetnike (izvedba september-december; zbiramo prijave).
 • tečaj fotografije »Fotografski potepi« (program zaključen),
 • računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (program zaključen),
 • računalniški tečaj “WordPress in ostale spletke 1” (program zaključen),
 • računalniški tečaj “WordPress in ostale spletke 2” (program zaključen),

JEZIKOVNI TEČAJI

 • Italijanščina – vmesna raven 1 A2 (izvedba september-december; zbiramo prijave),
 • Angleščina – vmesna raven 1 A2 (izvedba september-december; zaprta skupina).
 • Osnove italijanščine – osvežitveni tečaj A1 (program zaključen),
 • Angleščina za popolne začetnike A1 (program zaključen),
 • Osvežitvena angleščina A1 (program zaključen),
 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku (program zaključen),
 • Italijanščina za popolne začetnike A1 (program zaključen),

DALJŠI PROGRAMI

 • program priprave na preverjanje in potrjevanje NPK – Socialni oskrbovalec na domu (javno veljavni program); 150 ur (izvedba september-december).
 • program priprave na preverjanje in potrjevanje NPK – Socialni oskrbovalec na domu (javno veljavni program); 150 ur (program zaključen).
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU): Kakovost življenja; 120 ur (program zaključen),
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU–IP): So-bivam z naravo; 120 ur (program zaključen),
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU–IP): za turistične ponudnike; 120 ur (program zaključen),

DRUGI TEMATSKI PROGRAMI

IZPITI

Izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni za 12 udeležencev, ki so obiskovali tečaj slovenščine ali program priprav na izpit iz slovenskega jezika v okviru projekta TPK 2018-2022 na Posoškem razvojnem centru.


Poročilo za leto 2020

V letu 2020 smo na ravni konzorcija predvidevali izvedbo 51 izobraževalnih programov. Covid-19 nam je prekrižal račune in upočasnil ali pa popolnoma ustavil izvajanje programov. Do 31. 12. 2020 smo zaključili 35 programov. Ostalih 14 programov je bilo, zaradi Covid-19, dvakrat začasno prekinjenih in se bodo zaključili v letu 2021 (v kolikor bodo razmere dopuščale), 2 programa se bosta v celoti izvedla v letu 2021.

Prvič so bili programi v učilnicah prekinjeni od 19. 3. 2020 do 18. 5. 2020. V tem obdobju sta 2 programa potekala po predvidenem izobraževalnem načrtu naprej preko videokonferenčnih orodji (Skype, Zoom), pri ostalih programih pa smo preko videokonferenčnih orodji samo vzdrževali stike z udeleženci. Druga prekinitev izobraževanja v učilnicah je trajala od 19. 10. 2020 do 15. 2. 2021. V tem obdobju se je malo več kot polovica programov preselila na splet. Pri ostalih programih smo zaradi različnih razlogov čakali na možnost izvajanja v učilnici.

Posoški razvojni center je v letu 2020 začel izvajati 23 izobraževalnih programov od 25 predvidenih. Od tega je bilo do 31. 12. zaključenih 14 programov, 9 programov se nadaljuje v letu 2021, 2 računalniška programa pa se bosta v celoti izvedla v letu 2021.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je v letu 2020 začel izvajati 22 izobraževalnih programov, od tega jih je do 31. 12. zaključil 17  in 1 izpit. 5 tečajev se nadaljuje v letu 2021.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel predvidene 4 izobraževalne programe.


Poročilo za leti 2018 in 2019

Od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2019 smo na ravni konzorcija izvedli 34 različnih programov, v katere se je vključilo 429 oseb.

Posoški razvojni center je izvedel 13 programov, v katere se je vključilo 160 oseb: 4 jezikovne tečaje (Angleščina za popolne začetnike A1, Osvežitvena angleščina A1, Angleščina – vmesna raven 1 A2, Nemščina za natakarje in receptorje A2), 4 računalniške tečaje (2 izvedbi Računalništvo in tehnologija, Povežimo pametni telefon in računalnik in Računalniška pismenost za odrasle), 2 UŽU programa (UŽU- Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem), Domača kozmetika in družinski proračun, Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu (Mindfulness), Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedla 15 programov, v katere se je vključilo 191 oseb: 4 jezikovne tečaje (2 izvedbi Nemščina za popolne začetnike, Osvežitvena angleščina A1, Italijanščina za popolne začetnike A1), 6 računalniških tečajev (3 izvedbe Digitalna mineštra, 2 izvedbi ABC uporabe Excela in Fotografski potepi), UŽU-Most do izobrazbe in 4 izvedbe Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel 6 programov, v katere se je vključilo 78 oseb: 4 izvedbe ECDL ADVANCED, Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka, Varna hrana in razvoj novih živilskih proizvodov.


Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:

Nika Kikelj Maver: 05/38 41 514, e-pošta: nika.km@prc.si
Jana Skočir: telefon: 05/38 41 513, e-pošta: jana.skocir@prc.si

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Organ upravljanja: 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dostopnost