Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

Opis projekta:
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.

______________________________________________________________________________________________________________________

Poročilo za leto 2022

V zadnjem letu trajanja projekta smo v okviru konzorcija izvedli vseh 17 izobraževalnih programov (računalniških in jezikovnih tečajev, programov na temo zdravja, daljših programov za bodoče sobodajalce, brezposelne in željne znanja o zeliščih, priprave za socialnega oskrbovalca …), ki so bili predvideni za leto 2022. V programe se je v tem letu vključilo 218 oseb.

Posoški razvojni center je izvedel 6 programov: 2 UŽU programa (Izzivi podeželja – Pridelano in prodano doma ter Sobivam z naravo), 2 jezikovna tečaja, računalniški tečaj in program na temo čuječnost. V vse programe je bilo vključenih 68 oseb.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) je izvedel 7 programov: program UŽU-Most do izobrazbe, 2 jezikovna tečaja, program Dobra komunikacija – dobri odnosi, 3 računalniške tečaje. V vse programe je bilo vključenih 100 oseb.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel 4 programe, v katere se je vključilo 50 oseb: tečaj italijanščine, 3 računalniške tečaje.


Poročilo za leto 2021

V letu 2021 smo na ravni konzorcija izvedli 31 izobraževalnih programov (računalniških in jezikovnih tečajev, programov na temo zdravja, daljših programov za bodoče sobodajalce, brezposelne in željne znanja o zeliščih, priprave za socialnega oskrbovalca …) in 2 izpita iz slovenščine kot tujega jezika. Poleg tega smo zaradi izrednih razmer (Covid-19) v letu 2021 izvajali in zaključili 14 programov, ki so se začeli v letu 2020 ter v celoti izvedli 2 programa predvidena za leto 2020 in dodaten program, ki se je oblikoval kot posledica trenutnih izrednih razmer.

Posoški razvojni center je izvedel 12 programov in 1 izpit kot je bilo predvideno v razpisu za leto 2021: 2 UŽU programa (Izzivi podeželja za turistične ponudnike in za ljubitelje zelišč), Priprave na NPK Socialni oskrbovalec na domu, 5 jezikovnih tečajev (med njimi tudi slovenščina za tujce), 2 računalniška tečaja, tečaj digitalne fotografije, program na temo čuječnost. Poleg tega je izvedel ter zaključil 12 programov, predvidenih za leto 2020. V vse programe je bilo vključenih 244 oseb.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) je izvedel 14 programov in 1 izpit: program UŽU-Most do izobrazbe, 7 jezikovnih tečajev (med njimi 2 slovenščini za tujce), program Dobra komunikacija – dobri odnosi, 3 računalniški tečaji, 2 tečaja digitalne fotografije. Poleg tega je izvedel 5 programov, predvidenih za leto 2020. V vse programe je bilo vključilo 148 oseb.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel 5 programov, v katere se je vključilo 63 oseb: program HACCP, program ZUP, 2 računalniška tečaja, tečaj digitalne fotografije.


Poročilo za leto 2020

V letu 2020 smo na ravni konzorcija predvidevali izvedbo 51 izobraževalnih programov. Covid-19 nam je prekrižal račune in upočasnil ali pa popolnoma ustavil izvajanje programov. Do 31. 12. 2020 smo zaključili 35 programov. Ostalih 14 programov je bilo, zaradi Covid-19, dvakrat začasno prekinjenih in so se zaključili v letu 2021. 2 programa sta se v celoti izvedla v letu 2021.

Prvič so bili programi v učilnicah prekinjeni od 19. 3. 2020 do 18. 5. 2020. V tem obdobju sta 2 programa potekala po predvidenem izobraževalnem načrtu naprej preko videokonferenčnih orodji (Skype, Zoom), pri ostalih programih pa smo preko videokonferenčnih orodji samo vzdrževali stike z udeleženci. Druga prekinitev izobraževanja v učilnicah je trajala od 19. 10. 2020 do 15. 2. 2021. V tem obdobju se je malo več kot polovica programov preselila na splet. Pri ostalih programih smo zaradi različnih razlogov čakali na možnost izvajanja v učilnici.

Posoški razvojni center je v letu 2020 začel izvajati 23 izobraževalnih programov od 25 predvidenih. Od tega je bilo do 31. 12. zaključenih 14 programov, 9 programov se nadaljuje v letu 2021, 2 računalniška programa pa se bosta v celoti izvedla v letu 2021.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je v letu 2020 začel izvajati 22 izobraževalnih programov, od tega jih je do 31. 12. zaključil 17  in 1 izpit. 5 tečajev se nadaljuje v letu 2021.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel predvidene 4 izobraževalne programe.


Poročilo za leti 2018 in 2019

Od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2019 smo na ravni konzorcija izvedli 34 različnih programov, v katere se je vključilo 429 oseb.

Posoški razvojni center je izvedel 13 programov, v katere se je vključilo 160 oseb: 4 jezikovne tečaje (Angleščina za popolne začetnike A1, Osvežitvena angleščina A1, Angleščina – vmesna raven 1 A2, Nemščina za natakarje in receptorje A2), 4 računalniške tečaje (2 izvedbi Računalništvo in tehnologija, Povežimo pametni telefon in računalnik in Računalniška pismenost za odrasle), 2 UŽU programa (UŽU- Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem), Domača kozmetika in družinski proračun, Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu (Mindfulness), Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedla 15 programov, v katere se je vključilo 191 oseb: 4 jezikovne tečaje (2 izvedbi Nemščina za popolne začetnike, Osvežitvena angleščina A1, Italijanščina za popolne začetnike A1), 6 računalniških tečajev (3 izvedbe Digitalna mineštra, 2 izvedbi ABC uporabe Excela in Fotografski potepi), UŽU-Most do izobrazbe in 4 izvedbe Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel 6 programov, v katere se je vključilo 78 oseb: 4 izvedbe ECDL ADVANCED, Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka, Varna hrana in razvoj novih živilskih proizvodov.


Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:

Jana Skočir: telefon: 05/38 41 513, e-pošta: jana.skocir@prc.si

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Organ upravljanja: 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dostopnost