Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

Opis projekta:
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.

V letu 2020 se v okviru konzorcija predvideva izvedba 51 programov, v katere naj bi se vključilo okvirno 624 oseb: 25 programov Posoški razvojni center, 22 programov Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) in 4 programe Šolski center Nova Gorica.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na LUNG, je objavljen na njihovi spletni strani.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC (Šolski center Nova Gorica), je objavljen na njihovi spletni strani.

Urnik programov na Posoškem razvojnem centru za leto 2020/2021 je objavljen TUKAJ.
V letu 2020 izvajamo naslednje programe:

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Tematski računalniški tečaji (RDO) – 50 ur (4 izvedbe v obdobju januar-junij, 4 izvedbe v obdobju september-december):

 • »Nadaljevalni tečaj za boljšo uporabo pametnega telefona in računalnika« (program zaključen),
 • tečaj fotografije »Fotografski potepi« (program zaključen),
 • računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (program zaključen),
 • tečaj računalništva za podjetja: »Računalništvo in tehnologija« (program zaključen),
 • »ABC uporabe Excela« (program zaključen),
 • računalniški tečaj »Digitalna mineštra« (2 izvedbi september-december; zbiramo prijave),
 • tečaj fotografije »Fotografski potepi« (izvedba september-december; zbiramo prijave).

JEZIKOVNI TEČAJI

60 urni jezikovni tečaji (5 izvedb januar-avgust, 4 izvedbe september-december):

 • Ruščina za popolne začetnike A1 (program zaključen),
 • Italijanščina za popolne začetnike A1 (program zaključen),
 • Nemščina za popolne začetnike A1 (program zaključen),
 • Osvežitvena angleščina A1 (2 izvedbi; obe zaključeni),
 • Osnove italijanščine – osvežitveni tečaj A1 (program poteka),
 • Angleščina za popolne začetnike A1 (program poteka),
 • Angleščina – vmesna raven 1 A2 (program poteka),
 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku (izvedba september-december; zbiramo prijave).

DALJŠI PROGRAMI

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU–IP) (javno veljavni program): So-bivam z naravo; 120 ur (program zaključen),
 • tečaj slovenščine »Začetna integracija priseljencev« (javno veljavni program); 180 ur (program poteka),
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU): Kakovost življenja; 120 ur (program poteka),
 • program priprave na preverjanje in potrjevanje NPK – Socialni oskrbovalec na domu (javno veljavni program); 150 ur (program poteka).

DRUGI TEMATSKI PROGRAMI

60 urni tematski programi (4 izvedbe):

———————————————————————————–
Od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2019 smo na ravni konzorcija izvedli 34 različnih programov, v katere se je vključilo 429 oseb.

Posoški razvojni center je izvedel 13 programov, v katere se je vključilo 160 oseb: 4 jezikovne tečaje (Angleščina za popolne začetnike A1, Osvežitvena angleščina A1, Angleščina – vmesna raven 1 A2, Nemščina za natakarje in receptorje A2), 4 računalniške tečaje (2 izvedbi Računalništvo in tehnologija, Povežimo pametni telefon in računalnik in Računalniška pismenost za odrasle), 2 UŽU programa (UŽU- Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem), Domača kozmetika in družinski proračun, Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu (Mindfulness), Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedla 15 programov, v katere se je vključilo 191 oseb: 4 jezikovne tečaje (2 izvedbi Nemščina za popolne začetnike, Osvežitvena angleščina A1, Italijanščina za popolne začetnike A1), 6 računalniških tečajev (3 izvedbe Digitalna mineštra, 2 izvedbi ABC uporabe Excela in Fotografski potepi), UŽU-Most do izobrazbe in 4 izvedbe Dobra komunikacija – dobri odnosi.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica je izvedel 6 programov, v katere se je vključilo 78 oseb: 4 izvedbe ECDL ADVANCED, Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka, Varna hrana in razvoj novih živilskih proizvodov.


Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:

Nika Kikelj Maver: 05/38 41 514, e-pošta: nika.km@prc.si
Jana Skočir: telefon: 05/38 41 513, e-pošta: jana.skocir@prc.si

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Organ upravljanja: 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dostopnost