Svetovalke na Posoškem razvojnem centru vam pomagamo pri …

 • vključitvi v primerna izobraževanja
 • ovrednotenju trenutnih znanj
 • načrtovanju sprememb karierne poti
 • pridobivanju različnih certifikatov

Ko beseda nanese na svetovanje v izobraževanju odraslih, vedno znova dobim isto vprašanje: ”Kakšno svetovanje?” Vem, odrasli pogosto ne vedo, da v Sloveniji tudi zanje obstaja možnost brezplačnega svetovanja na poti učenja, izobraževanja, kariernega razvoja. Zakaj naj bi se sploh obrnili na svetovalko?

Odgovor navadno strnem v nekaj alinej, s katerimi jim orišem, kaj lahko od svetovalke sploh pričakujejo. To, da nam dobra informiranost omogoča večjo izbiro in boljše odločitve, vemo bržkone vsi. Svetovalke smo opremljene z ažurnimi in koristnimi informacijami o tem, kako do novih znanj, spretnosti, veščin, ki jih oseba potrebuje oz. želi pridobiti. Včasih se s kolegicami prav nasmejemo, saj smo kot nekakšen Google, nenehno na lovu za svežimi informacijami. Stranke nas pogosto pokličejo v želji, da jim pomagamo ovrednotiti trenutna znanja/kompetence in oceniti vrzeli do želene ravni znanja. Med pogovorom z nami lahko razmislijo o tem, katera znanja jim omogočajo ‘preživetje’ na delovnem mestu, samostojnost pri nujnih opravilih, kakovostno življenje ter o tem, katera so tista znanja, ki jih morajo osvežiti oziroma pridobiti. Danes lahko znanja pridobivamo tako v lokalnem okolju kot na drugem koncu Slovenije ali sveta. Saj veste, učenje na daljavo, kombinirano učenje, hibridno učenje, obrnjeno učenje, Zoom, Skype, Arnes, Teamsi, Padlet … Možnosti je ogromno. Prav zato se stranke na nas velikokrat obrnejo tudi po pomoč pri vključevanju v nova učna okolja oz. za lažje prehajanje med različnimi učnimi okolji, včasih pa tudi zaradi motivacije pri samostojnem učenju, ko jim zmanjka zagona, ko ne gre vse po načrtih. Brez zastavljenih ciljev pri načrtovanju izobraževanja, učenja in kariernih možnosti ne gre, čas nam ne bo deloval v prid.

Pokličejo nas tudi delodajalci, vodstvo raznih društev, institucij. Pomagamo jim lahko pri analizi potreb po izobraževanjih in usposabljanjih ter pri pripravi izobraževanj po meri. Odrasli nam velikokrat rečejo, da na začetku niso vedeli, kaj točno lahko od naših srečanj pričakujejo, potem pa je vse zasnovano tako, da jih usmeri k pravim virom, stikom in kanalom. To jim prihrani veliko časa, obenem pa jim je na voljo širok spekter podpore tako glede možnosti načrtovanja in organizacije izobraževanja/učenja kot načrtovanja in razvoja kariere.

Izkoristite zaupno in brezplačno svetovanje za znanje na poti vašega osebnega in kariernega razvoja.

Kdo vam svetuje?

Z vami smo Anja Colja, Nataša Klobučar Štrancar, Nika Kikelj Maver in Patricija Rejec, svetovanje pa izvajamo:

 • OSEBNO na Posoškem razvojnem centru, Trg tigrovcev 1, Tolmin.
 • po TELEFONU na številki 05/38-41-887 ALI 05/38-41-514.
 • po ELEKTRONSKI POŠTI na svetovanje@prc.si
 • prek VIDEOKONFERENČNIH SPLETNIH ORODIJ (predhodni dogovor)

Svetovanje izvajamo vsak dan, od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00, v kasnejših urah po predhodnem dogovoru.

Komu je svetovanje namenjeno?

VSEM ODRASLIM, ki so starejši od 15 let in si želijo pridobiti, razširiti in poglobiti svoja znanja/spretnosti zaradi potreb dela, osebnega razvoja in aktivnega delovanja v družbi.

DELODAJALCEM, INSTITUCIJAM, DRUŠTVOM itd., ki želijo izboljšati tiste kompetence zaposlenih oz. svojih članov, ki jih ti potrebujejo zaradi večje zaposljivosti oz. narave dela.

S podporo svetovalke na Posoškem razvojnem centru sem …

 • ovrednotil znanja in kompetence
 • pripravil načrt izobraževanja in karierne poti
 • pridobil novo poklicno kvalifikacijo
 • izboljšal položaj na trgu dela

Zaradi epidemije koronavirusa sem bil primoran zamenjati delovno mesto, za to pa sem potreboval veljavni certifikat in popolnoma nova znanja. Na Posoškem razvojnem centru se že nekaj let udeležujem različnih tečajev, zato sem jih povprašal o izobraževanju, ki bi mi bilo najbližje. Vključil sem se na usposabljanje NPK za socialnega oskrbovalca na domu in se kmalu oglasil pri svetovalki za kakšen nasvet glede priprave na izpit. Pri njej sem dobil vse napotke, nudila mi je celovito podporo pri pripravi osebne zbirne mape, ki sem jo potreboval za pristop k izpitu. Zelo sem zadovoljen z njeno pomočjo pri pisanju življenjepisa, pripravi Europassa, z njenimi usmeritvami pri zbiranju raznih potrdil, dokazil in referenčnih pisem …

Sproti sem ovrednotil še trenutno znanje angleščine, z inštrumentom za ugotavljanje učnih povezav pa ugotovil, kakšen način učenja je zame najučinkovitejši. K učenju sem želel namreč pristopiti bolj načrtovano in z zastavljenimi cilji. To priporočam vsakemu, ki namerava resneje pristopiti k učenju. Z orodjem “Moje karierno sidro” pa sem – malce iz radovednosti in malce zares – želel preveriti, kaj najbolj osmišlja moje delo. S povratno informacijo sem dobil globlji vpogled v svoje vrednote in ključne prednosti. Usposabljanje sem uspešno zaključil, izpit sem opravil v prvem roku, novo zaposlitev pa skoraj takoj.

Uspešno stopite na novo izobraževalno in karierno pot!

S podporo svetovalke na Posoškem razvojnem centru sem …

 • se vključil v tečaj slovenščine
 • se samostojno pripravil na izpit iz slovenščine
 • pridobil javnoveljavno potrdilo
 • izbral še druga izobraževanja

V Slovenijo sem se preselil zaradi službe. Delodajalec me je usmeril k svetovalki na Posoški razvojni center, kjer sem dobil vse potrebne informacije, nasvete, strokovno pomoč in podporo pri učenju slovenščine, pri prijavi in tudi pripravah na izpit. Po dveh letih v rokah ponosno držim potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenščine na osnovni ravni, ki mi omogoča varnejšo zaposlitev in možnost pridobitve slovenskega državljanstva. Tudi drugi mi sedaj rečejo, kako se med raznimi opravki, ki jih imam zaradi otrok v šoli, na upravni enoti, pri zdravniku … brez zadrege pogovarjam v slovenščini.

O tem sva se pred kratkim pogovarjala tudi s sosedo, ki v Sloveniji živi malo več kot pol leta. Napotil sem jo na Posoški razvojni center in ji povedal, naj najprej pokliče na telefonsko številko 05/38 41 506 ali piše na svetovanje@prc.si, da se dogovori za datum srečanja, saj bo tam dobila prav vse informacije, napotke in podporo, da pride do tega »papirja« in znanja slovenskega jezika.

S sodelavci, prijatelji in sosedi samozavestno spregovorite po slovensko.

S pomočjo svetovalke na Posoškem razvojnem centru smo v podjetju …

 • opravili analizo izobraževalnih potreb
 • ovrednotili kompetence zaposlenih
 • izpeljali zaposlenim prilagojeno izobraževanje
 • povečali zadovoljstvo in konkurenčnost zaposlenih

V okviru projekta Aktivno staranje delovne sile smo želeli izvesti serijo usposabljanj, s katerimi bi lahko zaposleni – tako za potrebe dela kot osebnega razvoja – pridobili različne temeljne kompetence s področja digitalnih, jezikovnih in komunikacijskih znanj, uspešnega sodelovanja med različnimi generacijami na delovnem mestu in podobno. Vedela sem, da na Posoškem razvojnem centru deluje tudi ljudska univerza, zato sem jih poklicala. Usmerili so me k svetovalni službi za izobraževanje odraslih. Po tem je šlo kot po maslu, dobili smo celovito podporo pri načrtovanju usposabljanj naših zaposlenih in bili pozitivno presenečeni nad zavzetostjo in odzivnostjo.

Skladno z načrtom, ki smo ga zastavili, se je svetovalka v osebnem pogovoru z zaposlenimi pogovorila o njihovih potrebah in željah po znanjih, ki jih po njihovem mnenju nujno potrebujejo za uspešno opravljanje dela in večje zadovoljstvo na delovnem mestu. Pri vrednotenju zbranih potreb, želja in opredeljenih težav nam je svetovalka v nadaljevanju nudila celovito podporo pri opredelitvi usposabljanj in ciljev izobraževanj. Udeleženci so bili z usposabljanji zelo zadovoljni, vodstvo pa tudi. V veselje mi je, ko slišim, da se nekateri tudi izven podjetja še vedno vključujejo v različne izobraževalne aktivnosti. Organizacijska kultura našega podjetja namreč z različnimi pristopi zaposlene spodbuja, da spoznavajo in izkoristijo vse potenciale.

Omogočite zaposlenim nadgradnjo kompetenc, znanj in veščin za uspešno opravljanje dela.

S podporo svetovalke na Posoškem razvojnem centru sem …

 • premagal strah pred učenjem tujega jezika
 • ovrednotil trenutno znanje angleščine
 • se vključil v tečaj na daljavo
 • samostojen pri uporabi aplikacij za učenje

S sosedo, ki je sobodajalka, sva se večkrat pogovarjala, da nujno potrebujeva osvežitev znanja angleščine. Medtem ko je ona pri pogovoru že kar sproščena, imam jaz še iz šole  ‘cmok v grlu’. Omenila mi je, da je na Facebooku zasledila, da na Posoškem razvojnem centru ponujajo brezplačne urice učenja angleščine. Takoj sva se odločila, da se vpiševa. Prijazna svetovalka naju je najprej povabila na uvrstitveno testiranje, ki je v bistvu sproščen pogovor s profesorico angleščine. Tako sva dobila povratno informacijo o najinih močnih in šibkih točkah, o tem, kakšen tečaj bi bil za naju najbolj primeren, priporočila pa nama je tudi primerne aplikacije za učenje jezika.

Na prvem srečanju sem sicer imel občutek, da vsi znajo angleško bolje od mene, vendar je imela profesorica takšen način dela, da je lahko vsak sodeloval po svojih zmožnostih. Tudi v času zaprtja zaradi virusa nas niso pustili na cedilu. Svetovalka nam je na daljavo nudila tehnično pomoč, da smo se lahko povezali preko Zooma in nadaljevali z učenjem na daljavo. Moram priznati, da sem izredno vesel, da sem premagal strah pred govorjenjem v angleščini, spotoma pridobil še digitalna znanja in se v Središču za samostojno učenje priključil skupini, ki bere didaktično prilagojene knjige v angleškem jeziku. Izposodim si jih lahko tudi na dom, za podporo pri iskanju in uporabi knjig, ki so primerne za moje trenutno znanje jezika, pa lahko vedno prosim svetovalko.

Premagajte ovire in strah pred učenjem.

Že točno veste, kaj potrebujete?

Da boste pravočasno obveščeni o razpisanih učnih programih in da ne boste zamudili vpisnih terminov, vam svetujemo, da se naročite na naš spletni napovednik.

Dogajanje na naši ljudski univerzi lahko dnevno spremljate tudi na FB Ljudska univerza Tolmin.

Več o svetovalni dejavnosti, ki se izvaja kot javna služba.

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja kot javna služba. Zajema svetovalno dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja, ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter samostojnem učenju. Financira jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Posoški razvojni center, enota ljudska univerza, jo izvaja na območju občin Bovec, Cerkno, Kobarid in Tolmin.

Dostopnost