Se sprašujete kakšne prednosti vam prinaša pogovor s svetovalko?

Izkoristite možnost brezplačnega osebnega pristopa, saj boste na enem mestu dobili informacije o možnostih vključitve v različne izobraževalne programe in podporne dejavnosti pri učenju, ki jih imate na razpolago v Zgornjem Posočju in širše. Svetovalke vam lahko priskočimo na pomoč pri:

  • vključevanju v izobraževanje in/ali nadaljevanju izobraževanja,
  • ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
  • samostojnem učenju.

Več informacij in uporabnih gradiv boste našli s klikom na izbrani gumb.

Kdo vam svetuje?

Z vami smo Anja Colja, Nataša Klobučar Štrancar in Patricija Rejec:

  • OSEBNO na Posoškem razvojnem centru, Trg tigrovcev 1, Tolmin.
  • po TELEFONU na številki 05/38-41-506
  • po ELEKTRONSKI POŠTI na svetovanje@prc.si
  • prek VIDEOKONFERENČNIH SPLETNIH ORODIJ (predhodni dogovor)

Svetovanje izvajamo vsak dan, od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00, v kasnejših urah po predhodnem dogovoru.

Komu je svetovanje namenjeno?

VSEM ODRASLIM, ki so starejši od 15 let in si želijo pridobiti, razširiti in poglobiti svoja znanja/spretnosti zaradi potreb dela, osebnega razvoja in aktivnega delovanja v družbi.
DELODAJALCEM, INSTITUCIJAM, DRUŠTVOM itd., ki želijo izboljšati tiste kompetence zaposlenih oz. svojih članov, ki jih ti potrebujejo zaradi večje zaposljivosti oz. narave dela.

Že točno veste, kaj potrebujete? 

Da boste pravočasno obveščeni o razpisanih učnih programih in da ne boste zamudili vpisnih terminov, vam svetujemo, da se naročite na naš spletni napovednik.

Dogajanje na naši ljudski univerzi lahko dnevno spremljate tudi na FB Ljudska univerza Tolmin. 

Več o:

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja kot javna služba. Zajema svetovalno dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja, ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter samostojnem učenju. Financira jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Posoški razvojni center, enota ljudska univerza, jo izvaja na območju občin Bovec, Cerkno, Kobarid in Tolmin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Središča ISIO (informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih) in Središča za samostojno učenje (SSU) na Posoškem razvojnem centru, organizacijski enoti ljudska univerza ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik mora osebne podatke posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Posoškem razvojnem centru vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Posoškem razvojnem centru, organizacijski enoti ljudska univerza.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Dostopnost