Študijski krožek (ŠK) je primerno sredstvo za izobraževalno aktivnost, ki je hkrati poučna in raziskovalna, saj pomaga pri iskanju rešitev za lokalne izzive. Traja najmanj 25 ur. Prednost ima projektno učenje. Predvideno je tudi sodelovanje strokovnjakov in izvedba akcijskega cilja. To pomeni, da udeleženci ob zaključki ŠK aktivnosti in na novo pridobljena znanja predstavijo tudi širši javnosti.

V ŠK se lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic.

Kaj letos počnejo udeleženci študijskih krožkov?

  1. Mobilne podobe(izvedba v Kobaridu. Skupina je polna. Mentor: Marko Leban, telefon: 05/ 38-41-509, e-pošta: marko.leban@prc.si.
  2. ABC restavratorstva(Izvedba v Tolminu. Skupina je polna. Mentorica: Nataša Klobučar Štrancar)
  3. Dober kot kruh(Izvedba na Ponikvah. Skupina je polna. Mentorica: Nika Kikelj Maver, telefon: 05/ 38-41-514, e-pošta: nika.km@prc.si)
  4. Oživljanje travniških sadovnjakov in sadnih vrtov(Izvedba na Kneži. Skupina je polna. Mentorica: Patricija Rejec, telefon: 05/ 38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si)
  5. Uvajanje GPS tehnologije sledenja drobnice(Izvedba v Bovcu. Mentor: Peter Domevšček, telefon: 05/ 38-41-508, e-pošta: peter.domevscek@prc.si)

 

Želite o naših študijskih krožkih izvedeti več? Potem kliknite tukaj.

Vas zanima, kaj počnejo v drugih študijskih krožkih po Sloveniji? Oglejte si tukaj.

Dodatne informacije:
Patricija Rejec: patricija.rejec@prc.si, 05/38-41-506

Študijski krožki so za udeležence brezplačni. Sofinancirajo jih MIZŠ, Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin.

Dostopnost