Povabilo Andragoškega centra Slovenije za sodelovanje v delovni skupini projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju je potrditev našega dolgoletnega dela na področju ozaveščanja, vzgoje in izobraževanja odraslih v kontekstu vsebin s trajnostno noto. S sodelovanjem bomo lahko nadgradili svoje aktivnosti, programe in prizadevanja za sonaraven življenjski slog.

Drobec tovrstnih aktivnosti lahko spoznate v 15-minutnem video prispevku, kjer so predstavljeni naši izbrani primeri izobraževanja odraslih za trajnostni razvoj https://www.youtube.com/watch?v=IAe4oaokXlE , v video publikaciji Stkane Zgodbe https://www.youtube.com/watch?v=kvRSmLl-lOI in v seriji publikacij na tovrstno vsebino https://www.prc.si/publikacije/ostale-publikacije

 

V času trajanja zgoraj omenjenega projekta (1. 3. 2022–31. 12. 2023) se med drugim predvideva tudi:

– vzpostavitev do 15 demonstracijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij,

– finančna podpora (do 40 odstotkov vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij) za izvajanje krajših dejavnosti, povezanih s podnebnimi cilji, ki so v Sloveniji že uveljavljene ter jih bodo strokovno verificirali MOP, MIZŠ in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti), vsak za svojo raven oziroma področje dela. 

Več vsebin o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj dobite na spletni strani Znamenja trajnosti https://znamenjatrajnosti.si/ , ki jih ureja Andragoški center Slovenije in istoimenskem učnem gradivu https://arhiv.acs.si/publikacije/Znamenja_trajnosti_ACS_mini_za_objavo_na_www.pdf

O projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju pa na spletni strani CPI  https://cpi.si/projektna-dejavnost/sklad-za-podnebne-spremembe/podnebni-cilji-in-vsebine-v-vzgoji-in-izobrazevanju/

Za več informacij pokličite Patricijo Rejec na 05/38 41 506 ali ji pišite na patricija.rejec@prc.si

 

Dostopnost