Naslov projekta: Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2022
Vrednost projekta: 2.113.588,16 EUR

Opis projekta:

Regijska štipendijska shema je projekt, ki temelji na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji in državo. Skladno z določbami Zakona o štipendiranju gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

 • usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
 • dviga ravni izobrazbene strukture,
 • zniževanja strukturne brezposelnosti,
 • vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regije,
 • povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
 • pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, prek redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
 • spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Regijska štipendijska shema je poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih štipendij v vseh dvanajstih regijah v državi.

Financiranje kadrovskega štipendiranja

V projektu Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije se sofinancira kadrovske štipendije delodajalcem s sedežem na območju 13 občin:

 • Občina Ajdovščina,
 • Občina Bovec,
 • Občina Brda,
 • Občina Cerkno,
 • Občina Idrija,
 • Občina Kanal ob Soči,
 • Občina Kobarid,
 • Občina Miren – Kostanjevica,
 • Mestna občina Nova Gorica,
 • Občina Renče – Vogrsko,
 • Občina Šempeter – Vrtojba,
 • Občina Tolmin,
 • Občina Vipava.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij v naši regiji izvaja Posoški razvojni center.

Informacije:
mag. Martina Smolnikar
tel. št.: 05/38 41 884 in e-naslov: martina.smolnikar@prc.si

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Dostopnost