Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je podporna dejavnost, ki odraslim zagotavlja nasvete in pomoč pri odločanju glede izobraževanja, načrtovanju in organizaciji učenja ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti razvoja kariere.

INFORMIRANJE

Svetovalka posameznika ali skupino informira o možnostih:

 • nadaljnjega izobraževanja ali usposabljanja za poklic,
 • strokovnega izpopolnjevanja,
 • izobraževanja za osebno rast,
 • pridobitve različnih kvalifikacij,
 • vpisnih pogojev v različne programe,
 • prehajanja med programi,
 • trajanja izobraževanja,
 • prostih delovnih mestih … 

SVETOVANJE

Svetovalka svetuje:

 • pri odkrivanju poklicnih in osebnih interesov v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem,
 • pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja oz. usposabljanja,
 • glede različnih oblik pomoči in podpore pri izobraževanju,
 • glede možnosti zaposlovanja in še mnogo drugega.

V svetovalnem procesu se uporabljajo različni svetovalni pripomočki in orodja, ki so v pomoč tako svetovalki kot udeležencu svetovanja. Po potrebi svetovalka skupaj s svetovancem izdela osebni izobraževalni načrt, v katerem se opredeli svetovančeva formalna izobrazba, neformalna znanja ter izkušnje. Na podlagi osebnega izobraževalnega načrta se svetovalka skupaj s svetovancem odloči, ali izpeljeta postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj.

Prednostne ciljne skupine informativno-svetovalne dejavnosti so brezposelne osebe (starejši in mlajši brezposelni, invalidi, dolgotrajno brezposelni, migranti, mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje).

Kraj in način informiranja in svetovanja

1) Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Osebno pri svetovalki Patriciji Rejec
Po telefonu na številki: 05/38 41 506
Po e-pošti: patricija.rejec@prc.si

2) LUNG, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica
telefon: 05/33 53 102 ali 031 681 164
e-pošta: anja.nemec@lung.si

3) LU Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
telefon: 05/36 64 752 ali 041 437 785
e-pošta: anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

Skrbimo tudi za kakovost svetovalnega dela, zato smo se vključili v dvoletni cikel samoevalvacije (2017–2018), v okviru katere si bomo izbrali eno področje, ki ga bomo presojali po modelu kakovosti ISIO.

Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih 2018 je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanja znanost in šport.

Dostopnost