Naslov projekta: Večgeneracijski center

Obdobje trajanja projekta: od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2023
Financiranje: občine Tolmin, Bovec in Kobarid

Opis projekta:
Projekt je nadaljevanje projekta VGC Goriške (www.vgcgoriske.si), ki je bil financiran s strani ESS in MDDSZ v obdobju 1. 1. 2017 – 30. 9. 2021. Skladno z zahtevami pri prijavi na JR smo zavezani k izvajanju nekaterih dejavnosti tudi po preteku obdobja trajanja projekta oz. financiranja s strani ESS in MDDSZ.

Večgeneracijski center ponuja različne vsebine in aktivnosti, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivejšim skupinam družbe. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacije storitev za različne ciljne skupine. VGC deluje kot prostor neformalnega druženja in pridobivanja informacij. Storitve so za uporabnike brezplačne in se odvijajo razpršeno, na različnih lokacijah.

Cilji projekta:

Temeljni cilj projekta je dvig kakovosti življenja ranljivejših ciljnih skupin, preprečevanje zdrsa le-teh v socialno izključenost in revščino ter njihovo opolnomočenje. VGC ponuja različne vsebine in aktivnosti, ki so namenjene starejšim, priseljencem in drugim ranljivejšim skupinam družbe.

Dostopnost