Naslov projekta: Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih

                                 SVOS – brezplačno ocenjevanje spretnosti odraslih 2020-2022
Nosilec projekta:  Andragoški center Slovenije
Lokalna točka SVOS: Posoški razvojni center
Obdobje trajanja projekta: od 2016 do 2022

Posoški razvojni center v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije izvaja individualno ocenjevanje spretnosti odraslih, ki je diskretno in brezplačno. Ocenjevanje spretnosti se izvaja s pomočjo spletnega inštrumenta SVOS (Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti), ki ga je za slovenski prostor prilagodil Andragoški center Slovenije, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Ocenjevanje spretnosti odraslih je v Sloveniji del nacionalnega razvojnega projekta ESS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih, ki ga v letih  2016-2022 izvaja Andragoški center Slovenije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je implementacijo individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih SVOS v Sloveniji zagotovilo z namenom, da neposredno podpre prizadevanja omrežja izvajalcev pri kakovostnem razvoju kompetenc pri odraslih. 

SVOS je spletni diagnostični inštrument, ki ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti za odrasle vseh starosti.

Področja samoocenjevanja so:

  • ocena kognitivnih spretnosti (besedilne in matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) in
  • ocena ne-kognitivne spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, vedenjske kompetence, poklicni interesi in namere.

Posoški razvojni center deluje kot Lokalna točka za izvajanje ocenjevanj SVOS in zagotavlja:

  • brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,
  • miren prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,
  • podporo med in po reševanju,
  • razlago pridobljenih rezultatov, če se posameznik sam odloči za to,
  • svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

SVOS je dostopen tudi prek svetovnega spleta, in omogoča veljavne in zanesljive rezultate o ključnih spretnostih potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju. Več o vprašalniku SVOS si preberite na https://svos.acs.si.

Vabimo vas na ocenjevanje lastnih spretnosti na Posoškem razvojnem centru, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin v lokalni točki SVOS!

Za več informacij lahko kontaktirate:
mag. Damijana Kravanja
tel. št.: 05/38 41 511 ali na e-naslov: damijana.kravanja@prc.si

Financiranje projekta:

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

              

Dostopnost