Posoški razvojni center je del slovenske mreže Središč za samostojno učenje (SSU), ki odraslim ponuja možnost brezplačnega organiziranega samostojnega učenja.

Obratovalni čas:

Vsak dan od 8. do 16. ure z možnostjo učenja tudi v poznem popoldanskem času. Prostor in druge dejavnosti si rezervirate v naprej.

Kaj nudimo?

• Prostor za učenje, uporabo računalnika, računalniške opreme, interneta za pisanje seminarskih, raziskovalnih ali drugih nalog, za brskanje po spletu itd.,
• interno knjižnico z učnimi tematskimi gradivi (tudi multimedijskimi in e-gradiva). Uporabnike seznanimo tudi z uporabnimi učnimi portali,
• svetovanje in vsebinsko mentorsko pomoč pri učenju, izbiri učnih gradiv itd.,
• strokovno pomoč mentorja ali svetovalca, ki usmerja pri pisanju seminarskih, raziskovalnih ter drugih nalogah.

Učni dogodki:

  • Kje pa vas digitalni čevelj žuli,
  • Dišeča darila narave,
  • Zeliščarska učilnica,
  • izmenjava jezikovnega znanja med naravnimi govorci (Jezikovno kofetkanje),
  • urice slovenščine za priseljence,
  • Angleška čajanka (konverzacija v poletnih mesecih),
  • Čas za kapučino (urice italijanskega jezika v poletnih mesecih),
  • Babuškine urice (urice ruskega jezika v poletnih mesecih),
  • itd. – spremljajte naš Napovednik.

Gradiva za samostojno učenje:

Dodatne informacije, prijave in rezervacija: Patricija Rejec, 05/38 41 506, patricija.rejec@prc.si

Več o SSU najdete tukaj.

—————————————————————————————————————–

Za potrebe razvojne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Središč za samostojno učenje (SSU) na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza in s tem omogoča brezplačno učno podporo za samostojno učenje, bomo udeležence SSU ob obisku središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, telefonska številka, spol, starost, raven in vrsta dokončane izobrazbe, status, oddaljenost bivališča od SSU). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali naprej v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta udeleženca SSU.

Udeleženec SSU mora posredovati osebne podatke, če se želi učiti v prostorih SSU. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu učenja v prostorih SSU ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki je SSU tudi strokovna in razvojna podpora. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o udeležencu SSU na Posoškem razvojnem centru, OE Ljudska univerza vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o udeležencih SSU.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti – s katero se oseba seznani ob vključitvi v SSU – in v spodnjem besedilu Varstvo osebnih podatkov.

Datoteke:
Varstvo osebnih podatkov.pdf (72.22 kB)