Regijska štipendijska shema je razvojno naravnan instrument, ki ga izvajamo z namenom, da spodbujamo razvoj človeških virov in razvoj gospodarstva v regiji.

Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo. Izbrane kadrovske štipendiste že v času izobraževanja vključujejo v delovni proces, po zaključku izobraževanja pa jih v svojih podjetjih zaposlijo.

Kako do sofinanciranja kadrovske štipendije

1 Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

Posoški razvojni center do začetka koledarskega leta objavi za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto. Zbrane potrebe delodajalcev iz goriške regije po kadrovskem štipendiranju objavimo na tej spletni strani ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si), z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije.

2. Izbor kadrovskih štipendistov

Izbor kandidatov opravijo delodajalci ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju in jim izplačujejo štipendije skladno z ZŠtip-1.

3. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na svojih spletnih straneh vsako koledarsko leto objavimo Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za posamezno statistično regijo. V skladu z javnim razpisom izberemo delodajalce s kadrovskimi štipendisti in  z njimi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

4. Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 

Na podlagi podpisanih pogodb izvajamo sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti. Delodajalcem in kadrovskim štipendistom nudimo tudi vso strokovno in administrativno podporo.

Pravne podlage za izvajanje RŠS

Javni razpisi

Ni aktualnih razpisov.

Javni pozivi:

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2022/2023

Proste kadrovske štipendije delodajalcev Goriške regije: kliknite TUKAJ

Več informacij:
Martina Smolnikar, 05/ 38 41 884, martina.smolnikar@prc.si

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Dostopnost