Kako do kadrovske štipendije

1 Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

Posoški razvojni center v začetku koledarskega leta objavi za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto. Zbrane potrebe delodajalcev iz goriške regije po kadrovskem štipendiranju objavimo na tej spletni strani ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica), z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije.

  1. Prijava na razpis kadrovske štipendij

Kandidati izbranemu delodajalcu oddate pisno vlogo – prijavo za razpisano kadrovsko štipendijo z kratkim spremnim dopisom in priložite potrdilo o vpisu v šolski / študijski program. 

  1. Izbor kadrovskih štipendistov

Izbor kandidatov opravijo delodajalci ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju in jim izplačujejo štipendije skladno z ZŠtip-1.

Pravne podlage za štipendiranje

 Javni razpisi

Ni aktualnih razpisov.

Javni pozivi:

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2023/2024

Proste kadrovske štipendije delodajalcev Goriške regije: kliknite TUKAJ

 Več informacij:
Martina Smolnikar, 05/ 38 41 884, martina.smolnikar@prc.si

Dostopnost