Brezplačen program priprave na preverjanje in potrjevanje NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Kdo se lahko vključi?
Zaposleni in brezposelni, stari 45 let ali več (izjemoma manj), z največ srednješolsko izobrazbo.

Program je namenjen vsem, ki že delajo na področju socialne oskrbe na domu oziroma v ustanovah, ki to storitev izvajajo ali o tem še razmišljajo in želijo pridobiti poklicno kvalifikacijo socialni oskrbovalec.

Program obsega 150 ur in je obvezen za pridobitev NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, ne glede na vaše izkušnje z delom v socialnem varstvu.

Če želite pridobiti certifikat NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, morate poleg opravljenega programa priprave na preverjanje in potrjevanje NPK izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končana osnovna šola,
  • vsaj pet let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših oz. invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami, starost najmanj 21 let.

Več informacij najdete tudi v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti.

Osnovni podatki o izvedbi:

Trajanje programa: 150 ur (75 ur teoretičnega in 75 ur praktičnega dela)

Kraj izvedbe: Tolmin.
S programom začnemo ob zapolnitvi skupine (12 udeležencev). Program poteka enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času ter ob sobotah.

Vsebina programa: Usklajena s prenovljenim katalogom standarda strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu:

  • osebna oskrba,
  • vsebine s socialnega varstva,
  • gospodinjstvo,
  • prva pomoč ter
  • varstvo pri delu.

Informativne prijave zbiramo celo leto, aktualne izvedbe pa lahko preverite TUKAJ

Svojo informativno prijavo lahko oddate na naslovu svetovanje@prc.si. Prijava naj vključuje: vaše ime, priimek, telefonsko številko in ime programa, za katerega se zanimate.

Za več informacij pokličite naše svetovalke:

Patricija Rejec, tel.: 05/38 41 506
Nataša Klobučar Štrancar, tel.: 05/38 41 887
Anja Colja, tel.: 05/38 41 512

Dostopnost