Brezplačno izobraževanje Program socialnega oskrbovalca na domu

Program je namenjen vsem, ki si želijo delati ali pa že imajo izkušnje z delom na področju socialne oskrbe na domu oziroma v ustanovah, ki to storitev izvajajo.

Kdo se lahko vključi?
Zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let (izjemoma manj), z največ srednješolsko izobrazbo in vsaj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi oziroma 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami. 

Trajanje usposabljanja: 150 ur, od tega 75 ur predavanj in 75 ur praktičnega dela.

Osnovni podatki:

Skupina: 12 udeležencev

Kraj izvedbe: Tolmin

Vsebine tečaja (usklajena s prenovljenim katalogom standarda strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu):

  • osebna oskrba,
  • vsebine s socialnega varstva,
  • gospodinjstvo,
  • prva pomoč ter
  • varstvo pri delu.

Zaključen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe je pogoj za pridobitev certifikata NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Prijavite se s klikom na: TUKAJ

Dodatne informacije:
Nika Kikelj Maver, tel.: 05/ 38 41 514 ali e-pošta: nika.km@prc.si

Dostopnost