Program je zasnovan za podjetja, ki si želijo bolje povezati zaposlene in s tem posredno dvigniti nivo znanja ter pripadnost podjetju. Program se dotika različnih področij, ki se navezujejo na komunikacijo, pomen dobrega počutja in zadovoljstva na delovnem mestu.

Vsebina programa se lahko prilagodi potrebam posameznega delodajalca.

Izvedba: enodnevna delavnica, 4 različne aktivnosti, 4 izvajalci. Trajanje posamezne aktivnosti cca. 1 šolsko uro, sledijo si ena za drugo.
Število udeležencev: od 20 – 100
Cena: po povpraševanju in predhodnem dogovoru o želeni vsebini.

Več o programu: shorturl.at/lsAJS 

Izjava naročnika:

“Najlepše se zahvaljujem za izredno dobro izpeljan »Dan Zdravja« v našem podjetju.

Kot kadrovik sem res vesela tako pozitivnega odziva sodelavcev, saj so bili zelo zadovoljni s programom, ki je bil dobro izbran, kvalitetno izveden ter dinamičen. Kot podjetje smo dosegli cilj, ki je bil zastavljen: »Prinesti nova znanja, sprostitev in dobro voljo« v kolektiv. Hvala za pomoč in svetovanje pri pripravi dobrega programa in upam, da izpeljemo tak dan tudi naslednje leto.

Želim si, da tako izkušnjo prenesete tudi v druga podjetja. Sodelovanje z vami je prijetno in dosega zastavljene cilje.”
Renata Bajt Kovač, HR Manager, TIK d.o.o.

Povpraševanje za delavnice pošljite na:
mag. Damijana Kravanja
Tel.  05 38 41 511
e-mail: damijana.kravanja@prc.si

Dostopnost