Posoški razvojni center je del slovenske mreže Središč za samostojno učenje (SSU), ki odraslim ponuja možnost brezplačnega organiziranega samostojnega učenja.

Obratovalni čas:

Vsak dan od 8. do 16. ure z možnostjo učenja tudi v poznem popoldanskem času ter učenje preko spleta. Prostor in druge dejavnosti si rezervirate v naprej.

Kaj nudimo?

• Prostor za učenje, uporabo računalnika, računalniške opreme, interneta za pisanje seminarskih, raziskovalnih ali drugih nalog, za brskanje po spletu itd.,
• interno knjižnico z učnimi tematskimi gradivi (tudi multimedijskimi in e-gradiva). Uporabnike seznanimo tudi z uporabnimi učnimi portali,
• svetovanje in vsebinsko mentorsko pomoč pri učenju, izbiri učnih gradiv itd.,
• strokovno pomoč mentorja ali svetovalca, ki usmerja pri pisanju seminarskih, raziskovalnih ter drugih nalogah.

Kaj potrebujem za sodelovanje na učnih dogodkih SSU ?

Vsi novi udeleženci SSU izpolnejo pristopni obrazec (ali ste že vpisani preveri svetovalka) in podpišejo izjavo o varovanju osebnih podatkov.

Vsak udeleženec, ki se uči v sklopu Središča za samostojno učenje (v naših prostorih ali doma), vodi evidenco svojih učnih ur. Na seznam zapiše datum učenje, vsebino in uro učenja (zaokroženo na 15 minut).

Spletni obrazec lahko izpolnete tukaj:

Obrazec za vodenje evidence učnih ur

Učni dogodki:

Gradiva za samostojno učenje:

  •  Pridelano in prodano doma
  • Knjižnica v prostoru SSU na Posoškem razvojnem centru (kuharske knjige, knjige v tujem jeziku, učbeniki, strokovna literatura, revije, slovarji, PONS, ipd.)

Dodatne informacije, prijave in rezervacija: 

Anja Colja, 05/ 38 41 512, anja.colja@prc.si
Nataša Klobučar Štrancar, 05/ 38 41 887, natasa.ks@prc.si

Več o SSU najdete tukaj.

—————————————————————————————————————–

Za potrebe razvojne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Središč za samostojno učenje (SSU) na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza in s tem omogoča brezplačno učno podporo za samostojno učenje, bomo udeležence SSU ob obisku središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, telefonska številka, spol, starost, raven in vrsta dokončane izobrazbe, status, EMŠO). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali naprej v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta udeleženca SSU.

Udeleženec SSU mora posredovati osebne podatke, če se želi učiti v prostorih SSU. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu učenja v prostorih SSU ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki je SSU tudi strokovna in razvojna podpora. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o udeležencu SSU na Posoškem razvojnem centru, OE Ljudska univerza vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o udeležencih SSU.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti – s katero se oseba seznani ob vključitvi v SSU – in v spodnjem besedilu Varstvo osebnih podatkov.

Datoteke:
Varstvo osebnih podatkov.pdf (72.22 kB)

Dostopnost