Svetovanje za izobraževanje, učenje in karierni razvoj

Na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza deluje tudi dislokacija Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica

Cilji svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih temeljijo na:

  1. zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
  2. zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
  3. učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

Kot dislokacija Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica:

  • Vsako leto soustvarjamo nacionalne Dneve svetovalnih središč.
  • Svetovanje za izobraževanje, učenje in karierni razvoj za zaposlene udeležence izvajamo brezplačno, saj projekt “Svetovanje zaposlenim 2016–2022” sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
  • Vse aktivnosti Svetovalnega središče ISIO so za udeležence brezplačne, saj so tudi v letu 2020 financirane iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer za ciljno skupino nezaposlenih, starejših in drugih ranljivih skupin.
  • Razvijamo partnerska omrežja (organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci itd.), ki so pomembna za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje, za učno uspešnost in zmanjšanje socialne izključenosti. S partnerji se po potrebi srečujemo tudi na Kreativnih zajtrkih – tematskih delovnih srečanjih, ki so priložnost za povezovanje in skupno delovanje v lokalnem okolju.
  • Ugotavljamo tudi, da je svetovalna dejavnost brezplačno dostopna vsem – ne glede na status in izobrazbo – saj jo podpirajo tudi vse tri občine v Zgornjem Posočju (Tolmin, Kobarid in Bovec).

Več o storitvah informiranja in svetovanja dobite na tej povezavi.

Kakovost informativno svetovalnega dela spremljamo po modelu kakovosti ISIO.

Zavezo za kakovostno delo smo zapisali v IZJAVI O KAKOVOSTI ISIO.

Dostopnost